Hỏi đáp

Hiện có hỗ trợ nào từ chính phủ cho việc đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời?

Quyết định 11/2017 TTG được Thủ Tướng ký đã giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với các thủ tục lắp đặt miễn phí và hỗ trợ vận hành từ các điện lực địa...

Tuổi thọ của pin năng lượng mặt trời có lâu không?

Pin năng lượng mặt trời có tuổi thọ từ 25-30 năm và đạt 80% hiệu suất chuyển đổi sau 25 năm.

Điện năng lượng mặt trời có giá cả như thế nào?

Năng lượng mặt trời đem lại lợi ích cho quý vị và môi trường, và đó là một cách thức tốt để đóng góp vào khả năng duy trì năng lượng. Quý vị có thể giảm...

Tại sao tôi nên chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời?

Năng lượng mặt trời đang là nguồn năng lượng tiềm năng vô hạn mà các quốc gia đang hướng tới. Đặc biệt Việt Nam lại được lợi thế khi nằm trong dải phân bố ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong năm...