Tuổi thọ của pin năng lượng mặt trời có lâu không?