Hiện có hỗ trợ nào từ chính phủ cho việc đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời?

Hiện có hỗ trợ nào từ chính phủ cho việc đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời?

Quyết định 11/2017 TTG được Thủ Tướng ký đã giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với các thủ tục lắp đặt miễn phí và hỗ trợ vận hành từ các điện lực địa phương. Chỉ cần liên hệ 1900 2029, tổng đài sẽ giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ liên hệ công việc tại các đơn vị điện lực trên toàn quốc.

Quyết định 11/2017 TTG được Thủ Tướng ký đã giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với các thủ tục lắp đặt miễn phí và hỗ trợ vận hành từ các điện lực địa phương. Chỉ cần liên hệ 1900 2029, tổng đài sẽ giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ liên hệ công việc tại các đơn vị điện lực trên toàn quốc.