Tin tức

EVNNPC tạo điều kiện tối đa cho khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà

Để góp phần thúc đẩy điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã và đang công khai mọi quy trình…,...

Ưu điểm của điện năng lượng mặt trời

Điện mặt trời là một hướng phát triển tích cực trong việc cung cấp năng lượng cho các nhu cầu tư nhân và công cộng.

Khai mạc diễn đàn "Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2019"

Nhiều thiết bị, sản phẩm mới trong lĩnh vực năng lượng được giới thiệu nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ vào Việt Nam.